Kontrast: 
A 
A 
Czcionka: 
A- A+
Oficjalny Serwis Internetowy
17 marca 2018. imieniny: Gertruda, Patryk, Zbigniew
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

Pałac w Woli Rasztowskiej

Dawna siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich, obecnie mieści się tam Szkoła Podstawowa.

Dom św. siostry Faustyny Kowalskiej

Dom w Ostrówku, do którego w lipcu 1924 r. przyjechała Helena Kowalska, pochodzi z początku XX wieku.

Rzeka Rządza w Gminie Klembów

Malownicze tereny przyrzecza zachęcają do spacerów, wypraw rowerowych i konnych oraz spływów kajakowych.

Rzeka Rządza z lotu ptaka w Starym Kraszewie

Wiosenne rozlewiska na rzece Rządzy są istnym rajem dla przylatujących po zimie m.in. bocianów, kaczek i innych ptaków.

Park Rekreacyjny wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Ostrówku

Na terenie parku jest plac zabaw, scena, chodniki wraz z ławkami - wszystko do użytku mieszkańców, jak i dla gości z poza gminy.

Stacja uzdatniania wody w Klembowie.

Sieć wodociągowa w 9 miejscowościach (74,9 km).

ePUAP - Elektoroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Unia Europejska
  × strona główna
Herb
Położenie
Rys historyczny
Tereny inwestycyjne
Walory turystyczne
Edukacja
Służba zdrowia
Kultura
Organizacje pozarządowe - NGO
Policja
Gospodarka odpadami
Zakład Gospodarki Komunalnej
GOPS
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Młodzieżowa Rada Gminy Klembów
Sołtysi Gminy
PROJEKTY Z UE
REWITALIZACJA
Strategia Rozwoju
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Wzory Dokumentów
Tabliczki adresowe
Nieodpłatna pomoc prawna
Orlik
VIII Biegu Cichociemnych
Nordic Waling
Wyprawa z naturą i kulturą
MRIC_logo
sławni ludzie z naszej gminy

YouTube - Gmina Klembów

Facebook - Gmina Klembów

Ostrzeżenia
«Aktualności !!!»
ZAWIADOMIENIE - XXV zwyczajna sesja Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 17 ust.1 pkt.1 Statutu Gminy Klembów zawiadamiam o XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 27.04.2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie, ul. Strażacka 8.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy,
 2. Przedstawienie porządku obrad XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy,
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy,
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska do roku 2020 z perspektywą do roku 2024 dla Gminy Klembów,
 5. Uchwała w sprawie sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów,
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów,
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały przyjęcia i wdrożenia do realizacji Program Rewitalizacji dla Gminy Klembów na lata 2017-2023,
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu,
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 rok,
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027,
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dobczyn,
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Michałów,
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wola Rasztowskiej,
 16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Klembów za okres między sesjami,
 17. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje,
 18. Sprawy różne i wolne wnioski,
 19. Ustosunkowania się Rady Gminy do informacji z 14 grudnia 2016 r. przekazanej przy Zarządzeniu o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych sygn. akt: DF-RI.502.1.18.2016,
 20. Zamknięcie obrad XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy.
« powrót
 
 
 


Linia Autobusowa Radzymin - Klembów


Zostaw 1% w Gminie Klembów
SPSMS
Profil Zaufany
Mapa Wrota Mazowsza

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA