Kontrast: 
A 
A 
Czcionka: 
A- A+
Oficjalny Serwis Internetowy
18 marca 2018. imieniny: Anzelm, Cyryl, Edward
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

Pałac w Woli Rasztowskiej

Dawna siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich, obecnie mieści się tam Szkoła Podstawowa.

Dom św. siostry Faustyny Kowalskiej

Dom w Ostrówku, do którego w lipcu 1924 r. przyjechała Helena Kowalska, pochodzi z początku XX wieku.

Rzeka Rządza w Gminie Klembów

Malownicze tereny przyrzecza zachęcają do spacerów, wypraw rowerowych i konnych oraz spływów kajakowych.

Rzeka Rządza z lotu ptaka w Starym Kraszewie

Wiosenne rozlewiska na rzece Rządzy są istnym rajem dla przylatujących po zimie m.in. bocianów, kaczek i innych ptaków.

Park Rekreacyjny wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Ostrówku

Na terenie parku jest plac zabaw, scena, chodniki wraz z ławkami - wszystko do użytku mieszkańców, jak i dla gości z poza gminy.

Stacja uzdatniania wody w Klembowie.

Sieć wodociągowa w 9 miejscowościach (74,9 km).

ePUAP - Elektoroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Unia Europejska
  × strona główna
Herb
Położenie
Rys historyczny
Tereny inwestycyjne
Walory turystyczne
Edukacja
Służba zdrowia
Kultura
Organizacje pozarządowe - NGO
Policja
Gospodarka odpadami
Zakład Gospodarki Komunalnej
GOPS
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Młodzieżowa Rada Gminy Klembów
Sołtysi Gminy
PROJEKTY Z UE
REWITALIZACJA
Strategia Rozwoju
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Wzory Dokumentów
Tabliczki adresowe
Nieodpłatna pomoc prawna
Orlik
VIII Biegu Cichociemnych
Nordic Waling
Wyprawa z naturą i kulturą
MRIC_logo
sławni ludzie z naszej gminy

YouTube - Gmina Klembów

Facebook - Gmina Klembów

Ostrzeżenia
«Aktualności !!!»
KOLEJNY PROJEKT W GOPS KLEMBÓW

KOLEJNY PROJEKT W GOPS KLEMBÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie w bieżącym roku po raz czwarty rozpoczął realizację projektu systemowego pod tytułem "Od bezradności do aktywności - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Klembów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2011r. do 31.10.2011r.

Ogólna wartość projektu, zgodnie z podziałem środków w ramach Poddziałania 7.1.1 wynosi 117.100,00 zł., z czego dofinansowanie ze środków EFS stanowi 104.804,50 zł., natomiast wkład własny 12.295,50 zł.

Projekt jest skierowany do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną bądź posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W ramach aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu zostały przewidziane następujące działania:

  • Indywidualne konsultacje z psychologiem.
  • Grupowe oraz indywidualne warsztaty aktywizacji zawodowej.
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
  • Warsztaty edukacji prozdrowotnej.
  • Warsztaty poradnictwa prawnego.
  • Spotkania integracyjno-edukacyjne uczestników projektu, ich otoczenia oraz środowiska lokalnego mające na celu zwiększenie wiedzy na temat niepełnosprawności.

Działalność pomocy społecznej skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć zaistniałej sytuacji. Na terenie gminy Klembów występuje wiele problemów socjalnych, które wymagają wielostronnego wsparcia. Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że w bardzo trudnej sytuacji bytowej znajdują się osoby - bierne zawodowo, w rodzinach których występuje problem niepełnosprawności.

Na terenie gminy jest blisko 60 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Wychowywanie niepełnosprawnego dziecka często powoduje wycofywanie się rodziców z życia społecznego oraz modyfikuje w dużym stopniu ich plany i ambicje zawodowe. Bariery oraz lęk przed podejmowaniem działań, poczucie alienacji społecznej negatywnie wpływa nie tylko na relacje wewnątrzrodzinne ale również na stosunki z najbliższym otoczeniem. Dodatkowo nasilające się problemy psycho-emocjonalne zwiększają ryzyko wykluczenia społecznego.

Działania projektu zostały opracowane m.in. na podstawie oczekiwań podopiecznych GOPS wchodzących w zakres grupy docelowej i stanowią odpowiedź na zgłaszane potrzeby.

Koordynator projektu
Tamara Barańska

« powrót
 
 
 


Linia Autobusowa Radzymin - Klembów


Zostaw 1% w Gminie Klembów
SPSMS
Profil Zaufany
Mapa Wrota Mazowsza

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA