Oficjalny Serwis Internetowy
28 listopada 2014. imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

Pałac w Woli Rasztowskiej

Dawna siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego, przekazany rodzinie Chrzanowskich, obecnie mieści się tam Szkoła Podstawowa.

Dom św. siostry Faustyny Kowalskiej

Dom w Ostrówku, do którego w lipcu 1924 r. przyjechała Helena Kowalska, pochodzi z początku XX wieku.

Uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci w Woli Rasztowskiej

Otwarty 22.10.2011 roku plac zabaw dostarczył wiele radości najmłodszym mieszkoańcom Gminy Klembów.

Rzeka Rządza z lotu ptaka w Starym Kraszewie

Wiosenne rozlewiska na rzece Rządzy są istnym rajem dla przylatujących po zimie m.in. bocianów, kaczek i innych ptaków.

Park Rekreacyjny wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Ostrówku

Na terenie parku jest plac zabaw, scena, chodniki wraz z ławkami - wszystko do użytku mieszkańców, jak i dla gości z poza gminy.

Boisko wielofunkcyjne o powierzchni poliuretanowej w Klembowie

Nowo wybudowane w 2011 roku boisko wielofunkcyjne (piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) przy Zespole Szkół w Klembowie.

Najpięknieszy Ogród w Gminie Klembów 2011

Bajeczny ogród państwa Jadwigi i Wiesława Szmurło mieści się w Nowym Kraszewie przy ul. Leśnej

ePUAP - Elektoroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  × strona główna
Aktualności !!!
Internet dla mieszkańców Gminy Klembów
Internet szansą rozwoju Gminy Klembów
ABC Ekonomii Społecznej
WFOŚiGW
Herb
Położenie
Rys historyczny
Przyroda i turystyka
Edukacja
Kultura
Policja
Gospodarka
Opłaty Śmieciowe
Urząd gminy
Rada Gminy
Sołtysi Gminy
Katyń ... ocalić od zapomnienia
Najładnieszy Ogród
Najładnieszy Ogród
Katyń
WKU Warszawa-Praga
Komunikacja
Lokalna Grupa Działania "Równina Wołomińska"
Klembowskie Inicjatywy Edukacyjne
"Ruszaj- Zielone"
"Nowe kompetencje – nowe możliwości"
Dokumenty zastrzeżone
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy w Klembowie
tel. +48 22 799-93-90
tel.fax. +48 29 777-90-85
urzad@klembow.pl
  

«Aktualności !!!»
KOLEJNY PROJEKT W GOPS KLEMBÓW

KOLEJNY PROJEKT W GOPS KLEMBÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie w bieżącym roku po raz czwarty rozpoczął realizację projektu systemowego pod tytułem "Od bezradności do aktywności - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Klembów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2011r. do 31.10.2011r.

Ogólna wartość projektu, zgodnie z podziałem środków w ramach Poddziałania 7.1.1 wynosi 117.100,00 zł., z czego dofinansowanie ze środków EFS stanowi 104.804,50 zł., natomiast wkład własny 12.295,50 zł.

Projekt jest skierowany do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną bądź posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W ramach aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu zostały przewidziane następujące działania:

  • Indywidualne konsultacje z psychologiem.
  • Grupowe oraz indywidualne warsztaty aktywizacji zawodowej.
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
  • Warsztaty edukacji prozdrowotnej.
  • Warsztaty poradnictwa prawnego.
  • Spotkania integracyjno-edukacyjne uczestników projektu, ich otoczenia oraz środowiska lokalnego mające na celu zwiększenie wiedzy na temat niepełnosprawności.

Działalność pomocy społecznej skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć zaistniałej sytuacji. Na terenie gminy Klembów występuje wiele problemów socjalnych, które wymagają wielostronnego wsparcia. Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że w bardzo trudnej sytuacji bytowej znajdują się osoby - bierne zawodowo, w rodzinach których występuje problem niepełnosprawności.

Na terenie gminy jest blisko 60 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Wychowywanie niepełnosprawnego dziecka często powoduje wycofywanie się rodziców z życia społecznego oraz modyfikuje w dużym stopniu ich plany i ambicje zawodowe. Bariery oraz lęk przed podejmowaniem działań, poczucie alienacji społecznej negatywnie wpływa nie tylko na relacje wewnątrzrodzinne ale również na stosunki z najbliższym otoczeniem. Dodatkowo nasilające się problemy psycho-emocjonalne zwiększają ryzyko wykluczenia społecznego.

Działania projektu zostały opracowane m.in. na podstawie oczekiwań podopiecznych GOPS wchodzących w zakres grupy docelowej i stanowią odpowiedź na zgłaszane potrzeby.

Koordynator projektu
Tamara Barańska

« powrót
 
Linia Autobusowa Radzymin - Klembów
Księga gości
Galeria zdjęć
Kalendarium
Kartki internetowe
GDDKiA
KRUS
SONDA
Czy nasza gmina jest przyjazna dla inwestorów?
tak
nie
nie mam zdania
nie wiem o co chodzi
zobacz wyniki

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA